ДОСТАВЕНА ЗАВИСНОСТА НА ЧОВЕКОТ ЗДРАВЈЕ ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Во врска со спроведувањето на проектот „Климатски пријателски здравствени институции“ Општина Гоце Делчев организираше два семинари за дискусија за презентирање на развиените „Стратегии за здравствена адаптација во врска со климатските промени на локално ниво“ На првиот семинар присуствуваа градоначалници на населени места, административни службеници и јавни личности. Вториот беше наменет за медицински професионалци. Предавачот Стефан […]

Одржана првата Прес конференција за проектот „Климатски здравствени пријателски институции“ во Штип

На 16 декември, 2019 година во Хотел Изгрев Штип, со почеток во 12:00 часот се одржа прес конференција за проектот „Климатски здравствени пријателски институции“ – партнерство помеѓу ЈЗУ Клиничка Болница Штип и Oпштина Гоце Делчев. На прес конференцијата присуствуваа претставници од двата проектни партнери, медиуми од Македонија, претставници од Источниот плански регион како и претставници […]