Shape

В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДИСКУТИРАХА ВЪРХУ ЗАВИСИМОСТТА НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Във връзка с изпълнение на проект „Климатизиращи се здравни институции“ община Гоце Делчев организира два дискусионни семинара за представяне на разработената „Стратегия за адаптация на