Се одржа втората завршна работилница за подготовка на Локалната Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени за Општина Штип

Во рамките на проектот „Климатски пријателски здравствени институции“ Клиничката Болница од Штип како партнер во проектот на 15.06.2021 година ја организираше втората работилница за подготовка на Локалната Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени за Општина Штип. На работилницата присуствуваа медицински и немедицински кадар од Клиничката болница во Штип. Работилницата беше отворена со […]