Се одржа првата работилница за подготовка на Локалната Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени за Општина Штип

Во рамките на проектот „Климатски пријателски здравствени институции“ Клиничката Болница од Штип како партнер во проектот на 16.03.2021 година ја организираше првата работилница за подготовка на Локалната Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени за Општина Штип. На работилницата присуствуваа претставници на општина Штип, медицински и немедицински кадар од Клиничката болница во Штип. […]